IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Dotace - Zelená úsporám

Nabízím odbornou a projekční pomoc při sestavení a podání žádosti o dotaci.
Státní fond životního prostředí - Zelená úsporám
http://www.zelenausporam.cz/

Příjem žádostí o dotaci začal 22. dubna 2009 na krajských pracovištích SFŽP.

Státní fond životního prostředí - Zelená úsporám
Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Prokázání požadavků žádosti

Prokázání požadavků

 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com