IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Homepage

Dobrý den,
prostřednictvím těchto stránek nabízím služby v oblasti
energetického vyhodnocení, tepelně technického posouzení a projektování pozemních staveb.
Stránky postupně doplňuji a zdokonaluji.
Předem děkuji za jakékoliv dotazy, náměty a těším se na budoucí spolupráci.
S pozdravem
Ing. Petr Vostal

Nová verze těchto stránek včetně aktuální nabídky služeb na
ENERGETIKASTAVEB.com

Posouzení vhodnosti objektu k programu zelená úsporám, odhad částky dotace, rozvaha o minimálně nutných a maximálně možných opatřeních a jejich předpokládaná % úspora ...
Podrobně viz. enrgetikastaveb.com

Energetický expert - Oprávnění MPO ČR č. 0607

IPV Opravneni MPO č.

Energetický expert - Oprávnění MPO ČR č. 0607

Nabízím energetické deklarativní posouzení a vyhodnocení staveb (od studie objektů po již realizované stavby před rekonstrukcí  ) z hlediska měrné potřeby tepla na vytápění, návrh stavebních úprav pro dosažení nízkoenergetického či pasivního standardu.

IPV Osveceni o absolvovani odb. kurzu NKN 20090422.PDF, (363.97kB)

Osvědčení o absolvování odborného kurzu NKN 20090422 ČVUT Praha

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV – „ENB“
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – „NKN“

 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com