IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Homepage

Energetika staveb - Nízkoenergetické a pasivní stavby

Nabízím energetické deklarativní posouzení a vyhodnocení staveb (od studie objektů po již realizované stavby před rekonstrukcí  ) z hlediska měrné potřeby tepla na vytápění, návrh stavebních úprav pro dosažení nízkoenergetického či pasivního standardu.


Žádné komentáře
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com