IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Homepage

Posouzení vhodnosti objektu k programu ZELENÁ ÚSPORÁ

Posouzení vhodnosti objektu k programu zelená úsporám, odhad částky dotace, rozvaha o minimálně nutných a maximálně možných opatřeních a jejich předpokládaná % úspora ...
Podrobně viz. enrgetikastaveb.com
Žádné komentáře
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com