IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Nabídka služeb

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007Sb.

Hodnocení energetické náročnosti budov - průkaz ENB (nezbytné vyhodnotit již ve fázi studie objektu při rozhodování parametrech obálky budovy a volbě konceptu zařízení TZB; podrobné vyhodnocení v závěru projektu )
RD Kovář Energetický štítek obálky budovy 20090525.pdf, (165.75kB)
Posouzení zda budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem - Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540, Vyhlášky 148/2007Sb., TNI 730329, TNI 732330
Energetická a tepelně technické posouzení jako příloha žádosti o dotaci v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Tepelně technické posudky konstrukcí, Ověření splnění normových tepelně technických požadavků na budovy jako podklad průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007Sb.

Posouzení proslunění obytných budov dle ČSN 734301.
Sluneční studie - dráha stínu vržená 3D modelem objektu.

Nabízím energetické deklarativní posouzení a vyhodnocení staveb (od studie objektů po již realizované stavby před rekonstrukcí  ) z hlediska měrné potřeby tepla na vytápění, návrh stavebních úprav pro dosažení nízkoenergetického či pasivního standardu.

Plánovací nástroj PHPP 2007 CZ - česká verze ... od 6.6.2009
Celoevropsky nejpoužívanější nástroj pro návrh pasivních domů je teď dostupný v češtině. Jednoduché ovládání umožňuje architektům a projektantům spolehlivě vypočítat energetickou bilanci a optimalizovat své návrhy.
http://www.pasivnidomy.cz/software-pasivni-domy/planovaci-nastroj-phpp-2007-cz-ceska-verze.html

Indikování vlhkosti

GMI 15.jpg

Orientační měření vlhkosti dřeva a stavebních hmot

Tepelná technika
Sluneční studie, Zastínění
Statika staveb
Akustika
Výklad norem
Spolupráce při povolování a realizaci staveb
www.vostal.com
Projekty pozemních staveb
Vizualizace
Studie 2D, 3D
DUR
DSP
DRS, Detaily
DSkP
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com