IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Nabídka služeb

Nízkoenergetické a pasivní stvby - En. náročnost dle TNI 730329-30

Nabízím energetické deklarativní posouzení a vyhodnocení staveb (od studie objektů po již realizované stavby před rekonstrukcí  ) z hlediska měrné potřeby tepla na vytápění, návrh stavebních úprav pro dosažení nízkoenergetického či pasivního standardu.

Výpočet energetické náročnosti a průměrného součinitele prostupu tepla nízkoenergetických rodinných domů.
Žádné komentáře
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com