IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Nabídka služeb

Pasivní domy - Detailní návrh a optimalizace

Plánovací nástroj PHPP 2007 CZ - česká verze ... od 6.6.2009
Celoevropsky nejpoužívanější nástroj pro návrh pasivních domů je teď dostupný v češtině. Jednoduché ovládání umožňuje architektům a projektantům spolehlivě vypočítat energetickou bilanci a optimalizovat své návrhy.
http://www.pasivnidomy.cz/software-pasivni-domy/planovaci-nastroj-phpp-2007-cz-ceska-verze.html
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com