IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Nabídka služeb

Štítek obálky budovy

RD Kovář Energetický štítek obálky budovy 20090525.pdf, (165.75kB)
Posouzení zda budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem - Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540, Vyhlášky 148/2007Sb., TNI 730329, TNI 732330
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com