IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Oprávnění k činnosti

Energetický expert - Oprávnění MPO ČR č. 0607

Energetický expert - Oprávnění MPO ČR č. 0607

IPV Opravneni MPO č.

Energetický expert - Oprávnění MPO ČR č. 0607 - 20090616

 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com