IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Oprávnění k činnosti

Osvědčení - Autorizace

 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com